بانک متخصصین کاربگ

  لیست مطالب جدید (کار، تبلیغات، خرید، فروش، خدمات و ...)  

 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره شش)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره پنج)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره چهار)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • رهبری اجرایی
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره سه)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • قدرت و تاثیر در محیط کار
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره دو)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره دو)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره یک)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • روش پخت مرغ کنتاکی چگونه در دنیا پخش شد؟
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • تعریف و نمونه های موفق استارت آپ
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • هرگز تسلیم نشو (شماره چهار- ادامه دارد)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • هرگز تسلیم نشو (شماره سه- ادامه دارد)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • هرگز تسلیم نشو (شماره دو- ادامه دارد)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • هرگز تسلیم نشو (شماره یک - ادامه دارد)
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • راز موفقیت آلمانی‌ ها
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • 9 شگفتی درباره مغز
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • اشتغال سبز در دبی تا سال 2030
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • اینفوگرافیک افراد موفق و ناموفق
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • فاصله فضا
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • بررسی هم گروه های ایران در جام جهانی
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • یکی از جذابیت های هندسه
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب
 • عنوان: آیا هوش مصنوعی ما را قضاوت خواهد کرد؟
    ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ادامه مطلب

برترین سایت های کاریابی ایران و جهان
زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید