• رهبری اجرایی
  نویسنده:  محسن صفرزائی   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره سه)
  نویسنده:  امیرحسین فزوه   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ادامه مطلب
 • تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی
  نویسنده:  محسن صفرزائی   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ادامه مطلب
 • قدرت و تاثیر در محیط کار
  نویسنده:  محسن صفرزائی   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره دو)
  نویسنده:  امیرحسین فزوه   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ادامه مطلب
 • خورشید، منبع بی‌پایان انرژی (شماره یک)
  نویسنده:  امیرحسین فزوه   ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید