ثبت اطلاعات در بانک متخصصین کاربگ

کاربر گرامی، اطلاعاتی که در این بخش وارد می کنید در بانک متخصصین کاربگ ثبت خواهد شد و در جستجوهای آنلاین قابل مشاهده می باشد شما با تکمیل و ثبت اطلاعات خود در بانک متخصصین کاربگ موافقت خود را با این امر اعلام نموده اید

بازگشت به صفحه قبل

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید