بانک متخصصين مشاغل مختلف      ثبت مشخصات در بانک متخصصین کاربگ

کارفرماي گرامي در بانک متخصصين زير مي توانيد فرد مورد نظر خود را بيابيد


 • محسن صفرزائی

  مهندس برق

  مشاهده

 • امیرحسین فزوه

  پژوهشگر انرژی‌های پاک

  مشاهده

 • مهسا بدری

  بیکار

  مشاهده

 • محسن جهانگیری زاهد

  سازمان فنی و عمران شهرداری تهران

  مشاهده

 • معصومه تشکری

  بیکار

  مشاهده

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید