جزئیات مطلب (کار، تبلیغات، خرید، فروش، خدمات و ...)

برای مطلب مورد نظر تصویری ثبت نشده فقط می توانید اطلاعات آن را مشاهده کنید

  • ثبت کننده: محسن صفرزائی

  • عنوان: عنوان: آیا هوش مصنوعی ما را قضاوت خواهد کرد؟

  • طبقه بندی: علم و تکنولوژی

متن

به نقل از بی بی سی

آقای گیلسپی می خواهد بداند که اگر برای ما مهم شود که ماشین ها(هوش مصنوعی) درمورد ما چه فکری می کنند آنوقت چه روی خواهد داد؟

روانشناسی به نام Alex Gillespie می پرسد:

چه روی خواهد داد اگر هوش مصنوعی به جایگاهی برسد که باعث شود ربات ها عقاید خاص خود را داشته باشند؟

اغلب ما پس از خوردن پنهانی غذا بین دو وعده غذایی اندکی دچار اضطراب گناه می شویم اما هر بار که در یخچال را باز می کنید اگر یخچال شما را قضاوت کند چه می شود؟

این دقیقا جزء همان سناریوهایی است که الکس گیلسپی، یک روانشناس در دانشکده اقتصاد لندن، آن ها را بررسی می کند.

او معتقد است هرچه هوش مصنوعی پیچیده تر و بیشتر در زندگی روزمره ظاهر شود ما نیز باید بیشتر رابطه خود را با تکنولوژی مورد بازبینی قرار دهیم.

ماشین ها جدای از استفاده بعوان ابزار کار و بازی و سرگرمی، شاید در آینده بتوانند اعتقاداتی داشته باشند.

سوال بزرگ آقای گیلسپی این است که اگر این امر محقق شود عکس العمل ما چه خواهد بود؟ آیا عکس العمل ما به تکنولوژی همان عکس العمل ما به سایر انسان ها خواهد بود؟

آقای گیلسپی می خواهد بداند که اگر نظر ماشین ها (هوش مصنوعی) درباره ما، برای ما مهم باشد چه روی خواهد داد؟

منبع: BBC

ترجمه: محسن صفرزائی 

نظر خود را بصورت کامنت بنویسید

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید