جزئیات مطلب (کار، تبلیغات، خرید، فروش، خدمات و ...)

برای مطلب مورد نظر تصویری ثبت نشده فقط می توانید اطلاعات آن را مشاهده کنید

  • ثبت کننده: محسن صفرزائی

  • عنوان: فاصله فضا

  • طبقه بندی: علم و تکنولوژی

متن

در مشاهده پرتاب شاتل ها مشاهده می شود تقریبا یک دقیقه طول می کشد تا این راکتها با حداکثر سرعت از جو خارج شوند. فضا دورتر یا نزدیکتر از چیزی است که به نظر می رسد؟ در فرض حرکت عمودی با یک خودرو با سرعت 95 کیلو متر بر ساعت، خروج از جو یک ساعت طول می کشد. یک ساعت می تواند مسیر میان دو شهر بزرگ باشد اما خوشبختانه تا چند ده سال آینده قرار نیست با خودروها به فضا برویم.enlightened

منبع: LOLWOTفضا

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید