جزئیات مطلب (کار، تبلیغات، خرید، فروش، خدمات و ...)

برای مطلب مورد نظر تصویری ثبت نشده فقط می توانید اطلاعات آن را مشاهده کنید

  • ثبت کننده: محسن صفرزائی

  • عنوان: جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی

  • طبقه بندی: خبری

متن

به نقل از مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات، ایران در ارزیابی های شاخص جهانی کارآفرینی 13 رتبه رشد کرد

 وی افزود «گراف زیر به خوبی نشان میدهد نقطه قوت ما، جوانان ما و نقطه ضعف ما هم خودتان ببینید. اگر شرایط را همه ما مسولین تسهیل نکنیم و سخت گیریهای بیجا را کنار نگذاریم؛ فرصت سوزی بزرگی رخ خواهد داد.»

 ایران در شاخص جهانی کارآفرینی 13 رتبه صعود کرد

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید